Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Belangenbehartiging

Sociale projecten

Business to Business

Benefits

Commissie Business to Business (B2B),
elkaar ontmoeten en leren kennen staat centraal

Netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken

Het Veldhovens Ondernemers Contact organiseert met regelmaat bijeenkomsten op locatie waarin een bedrijfspresentatie, rondleiding en het onderlinge contact leggen centraal staat. Deze bijeenkomsten hebben een thematisch karakter waarbij in groepsgesprekken naar de mening van de ondernemers wordt gevraagd. Vraaggericht werken, draagvlak creëren en daardoor het kunnen slagen van een project is het uitgangspunt voor het bestuur bij het maken van keuzes voor bepaalde projecten.

Studiereis en terrasvergadering

Jaarlijks keren enkele vaste items terug op de jaarplanning van het Veldhovens Ondernemers Contact. Denk hierbij aan een studiereis, waarbij educatie en ontspanning wordt gecombineerd. Er wordt een bezoek gebracht aan een zakelijke omgeving, waarna wordt afgesloten met een informeel diner.

Een ander terugkerend evenement is de terrasvergadering. Voorafgaand aan het zomerreces wordt een BBQ georganiseerd waarbij een tonprater voor een stuk humor zorgt.