Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kempenbaan

Kempenbaan

Beste VOC-deelnemer,

Dit is de derde nieuwsbrief van de Kempenbaan Veldhoven. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden en bereikbaarheid van de vernieuwing Kempenbaan. U kunt eerdere nieuwsbrieven hier terugvinden.

De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 tot en met de Locht richting Steensel vernieuwd. De grote werkzaamheden starten in 2014 en lopen door tot 2017. We starten 12 mei 2014 met werkzaamheden aan Kempenbaan Midden, het wegdeel vanaf de rotonde bij De Run 5600-6800 (bij Pellen en BMW-garage) tot en met het kruispunt bij De Run 3100-4200 (bij Groenen bouwmarkt). Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om hinder zoveel mogelijk te beperken.
 

De huidige infrastructuur van bedrijventerrein De Run staat de economische ontwikkeling steeds meer in de weg. Nu al staat het verkeer op de Kempenbaan vaak vast, zeker tijdens de spits. De gemeente Veldhoven gaat de Kempenbaan de komende jaren daarom ingrijpend vernieuwen. De uitvoering start in 2014 en loopt door tot 2017. Ondanks dat de aannemer een groot deel van de werkzaamheden ’s nachts wil uitvoeren, is verkeershinder op de Kempenbaan en de omliggende wegen onvermijdelijk. Er vinden werkzaamheden plaats op één van de belangrijkste aanvoerroutes van Veldhoven en De Run. Tijdens de werkzaamheden doet de gemeente er alles aan om de bereikbaarheid van de Kempenbaan zoveel mogelijk te beheersen. We willen de overlast beperken door een aantal basismaatregelen in te zetten.
Om de bereikbaarheid van de Kempenbaan te beheersen, maken we gebruik van bereikbaarheidsmaatregelen, mobiliteitsmanagement en een projectwebsite. LEES MEER

Klik hier voor de Kernboodschap Vernieuwing Kempenbaan

Klik hier voor de Presentatie gehouden tijdens de bijeenkomst over de werkzaamheden aan de Kempenbaan

Update 25 maart 2014:

Op 6 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden om het Veldhovens Ondernemers Contact en gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van het project Vernieuwing Kempenbaan.
We zijn inmiddels anderhalve maand verder en brengen het VOC via deze brief graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.


Aannemer BAM is eind februari gestart met het inplannen van afspraken met bedrijven gelegen bij of aan het middengedeelte van de Kempenbaan, om de voorlopige planning met hen af te stemmen en deze waar nodig aan te passen. De afspraken zijn in volle gang. BAM wil half mei starten met haar werkzaamheden, afhankelijk van de voortgang werkzaamheden van de nutsbedrijven.
 

BAM maaktde planning en fasering van de werkzaamheden in de eerste helft van april definitief. Deze worden dan op de projectwebsite www.veldhoven.nl/kempenbaan geplaatst en met de klankbordgroep gedeeld tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van 23 april.
Wij vinden het belangrijk dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de geplande werkzaamheden.

Met vriendelijke groet, namens het projectteam Kempenbaan,
Mirte van der Vliet
Communicatieadviseur

Vernieuwing Kempenbaan
De huidige infrastructuur staat de economische ontwikkeling steeds meer in de weg. Nu al staat het verkeer op de Kempenbaan vaak vast, zeker tijdens de spits. De gemeente Veldhoven gaat de Kempenbaan de komende jaren daarom ingrijpend vernieuwen. Verkeershinder op de Kempenbaan en de omliggende wegen is in deze periode onvermijdelijk. Tijdens de werkzaamheden doet de gemeente er alles aan om hinder zoveel als mogelijk te voorkomen. Meest in het oog springende verbeteringen zijn een aansluiting op de A67 aan de westkant en een goede aansluiting op de N2 aan de oostkant. Verder wordt het aantal rijbanen in beide richtingen vergroot naar 2x2-baans en worden kruispunten verbeterd om de doorstroming te bevorderen.

"Samen maken we De Run slim en snel bereikbaar"
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.veldhoven.nl/kempenbaan