Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Nieuwsflits KVO

Nieuwsflits KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken
Een vertegenwoordiging van ondernemers van de bedrijventerreinen De Run, Habraken, Zandven, Bastion en Bolwerk werkt al jaren samen met gemeente, politie en brandweer om de openbare veiligheid zo optimaal mogelijk te houden. Dit samenwerkingsverband vindt plaats binnen de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de verschillende activiteiten.

----------------------------------------------------------------------------------------
onderwerpen in deze nieuwsbrief:
- nieuwe vertegenwoordiging vanuit de veiligheidsregio
- onderzoek gebruik buurtapp
- tip van de politie
- veiligheidsscan
- schouwverslag 29 juni 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nieuwe vertegenwoordiging vanuit de veiligheidsregio
Inge Mikkers neemt vanaf heden namens Brandweer Zuidoost Brabant deel aan de KVO-werkgroep. De werkgroep dankt Christiaan Dijkhuizen voor zijn jarenlange inzet en heet Inge van harte welkom. Inge is bereikbaar via inge.mikkers@vrbzo.nl .

Buurtapp
Op dit moment wordt onderzocht om een veiligheidsbuurtapp als pilot te gaan starten op De Run 8000. Binnen de wijken is de criminaliteit vanwege de buurtapp aanzienlijk verminderd en het veiligheidsgevoel een stuk groter geworden. U wordt op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen.
Tip van de politie
Op dit moment is de Audi A3 zeer geliefd om zijn airbags, navigatie en audiosystemen. U wordt verzocht extra alert te zijn op verdachte figuren. Ook wordt gevraagd om uit te kijken naar een grijze Mercedes (van enkele jaren oud) en een blauwe Fiat Punto. Informeer buurtbrigadier Eric Brom via eric.brom@brabant-zo.politie.nl

Veiligheidsscan
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert voor bedrijven tot 50 Fte’s gratis
veiligheidsscans uit. Dit betekent een bezoek door een adviseur aan uw bedrijf en een schriftelijke rapportage met aanbevelingen. Nogmaals geheel gratis en zonder commerciële consequenties. In de bijlage treft u extra informatie en hoe u zich kunt aanmelden om voor de scan in aanmerking te komen.
Schouwverslag 29 juni 2016

Bedrijventerrein 
Bastion / Bolwerk Geen opmerkingen - -

Habraken Ter plaatse van de nieuwbouw (naast bestaande bouw) is sprake van overlast. De stenen daarvoor staan op de openbare weg. Een rijbaan is daardoor afgesloten. Na de schouw is dit besproken met de gemeente. gemeente Overleg ondernemer
Lantaarnpaal met camera is in het verleden scheef gereden. Deze is nog niet rechtgezet. Dit dient te gebeuren. gemeente Lantaarnpaal rechtzetten
Op de Oersebaan is graffiti gespoten op een bord van de boomplantdag. gemeente Graffiti verwijderen

Zandven Zandven ligt er keurig bij! - -


De Run Run 5100: er wordt geconstateerd dat er veel vrachtwagens stil staan op de rijbaan. Dit wordt veroorzaakt door laden en lossen. Mogelijk is het incidenteel druk in verband met schadeauto’s (als gevolg van hagel). KVO-team Monitoren
Run 5100: Er is vastgesteld dat de weg openligt i.v.m. kabels en leidingen en dat dit al geruime tijd het geval is. Gemeente Monitoren
Ter hoogte van het voormalige pand van Van der Heijden (inmiddels gesloopt) is een parkeerterrein. Hier staat ook een vrachtwagen. Die vrachtwagen mag er echter niet staan. Deze staat er regelmatig. Indien dit zo blijft de ondernemer aanspreken. gemeente Ondernemer aanspreken
Achterzijde van ondernemers is sprake van gevaarlijke opslag van banden. Dit levert potentieel brandgevaar op. Noot: Dit is doorgegeven aan de gemeente na de schouw. gemeente Ondernemer aanspreken
Run 2000: blijft sprake van een rommelige situatie op het terrein. Dit is een aandachtspunt. KVO-team -
Run 4400: Er wordt in zijn algemeenheid veel leegstand geconstateerd. De leegstand heeft in de betreffende straat een verpauperde uitstraling tot gevolg. - -

Meldingen
Indien u klachten, meldingen of andere zaken m.b.t. het Keurmerk Veilig Ondernemen wilt doen dan zijn er een aantal keuzemogelijkheden:
14040: Klanten Kontact Centrum van de gemeente Veldhoven. Ook kunt u de BuitenBeter app downloaden op uw smartphone en ter plekke een melding doen van de klacht of calamiteit.
0900-8844: politie indien geen spoed! Aangifte doen is van groot belang om de prioriteiten bij de politie mede te bepalen. Wanneer u geen aangifte doet dan kan er ook niet worden gestuurd.

040 – 251 63 34: secretariaat VOC of info@veldhovensondernemerscontact.nl
 

---------------------------------------------------------------------------------------

Beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken.

Verlenging van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken is een feit. Het certificaat is tot maart 2018 geldig. De werkgroep is trots op het behaalde resultaat. Voor u als ondernemer blijft de korting op de verzekeringspremies weer gegarandeerd.

Landelijk persbericht:
Bedrijventerrein De Run, Provinciale Weg, Bastion, Bolwerk, Habraken en Zandven in de gemeente Veldhoven hebben wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken behaald. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen afspraken, zoals:


• het organiseren van bijeenkomsten voor en door ondernemers over 'schoon, heel en veilig'
• beter georganiseerd toezicht door politie en beveiliging
• het beter verlichten van panden, het plaatsen van camera’s, enz.
• investeringen in de openbare ruimte (groenvoorziening, straatverlichting, enz.


De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door deze en andere maatregelen fors verminderd. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en burgers. Maar ook is er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en andere partijen te zien.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De KVO-werkgroep is op het bedrijventerrein aan de slag met het thema veiligheid, in de breedste zin van het woord. U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen en tips.

KVO certificaat nog geldig tot maart 2015
De werkgroep (ondernemers, gemeente, politie en brandweer) komt 1 x per kwartaal bijeen om de status van het plan van aanpak te bespreken. Daarnaast worden incidentencijfers besproken en vindt de evaluatie van de 2-jaarlijkse schouw plaats.
Tijdens de ledenbijeenkomst op 25 september a.s. (bij Groenen Bouw & Onderhoud) zal uitgebreid stil worden gestaan bij het thema Veiligheid. Naast de terugkoppeling over de schouw, zult u op interactieve wijze geïnformeerd worden over de veiligheidssituatie op uw bedrijf /bedrijventerrein.
Klik hier voor de uitnodiging. Aanmelden via info@veldhovensondernemerscontact.nl


…. En dus ook weer korting op verzekeringspremie
Het verlengde certificaat geeft u ook de komende twee jaar weer de gelegenheid om 10-15% korting op uw verzekeringspremie te ontvangen!
Neem contact op met uw verzekeraar, verstrek een kopie van het KVO-certificaat (via het secretariaat beschikbaar) en een bewijs dat u lid bent van de
ondernemersvereniging (bijvoorbeeld uw contributie-afdracht).

 

Even voorstellen nieuw lid KVO werkgroep……Christian Dijkhuizen

Mijn naam is Christian Dijkhuizen en ben sinds 1 februari werkzaam als medewerker proactie/preparatie voor de gemeente en brandweerkorps Veldhoven en tevens vrijwillig brandweerman binnen de gemeente Best.
Voorheen heb ik voor een van de gemeentes binnen de regio preventie en preparatie uitgevoerd. Door wijzigingen binnen de veiligheidsregio Brabant zuidoost waar de brandweer onderdeel van is heb ik de keuze gemaakt om voor vier gemeente/korpsen te gaan werken waarvan Veldhoven er een van is.
U zult zich natuurlijk wel afvragen wat proactie is ?
De eerste stap proactie in de veiligheidsketen is het voorkomen van risicovolle situaties. Al in een vroeg stadium van projecten geeft de brandweer advies. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een nieuwe woonwijk. Al tijdens het overleg over het bestemmingsplan geven we aan welke gevolgen bepaalde keuzes kunnen hebben voor de veiligheid. Wat is bijvoorbeeld een veilige locatie voor het bouwen van opslag met gevaarlijke stoffen? Is de wijk toegankelijk voor hulpdiensten.
Preparatie staat voor ‘voorbereid zijn op’. Om goed en snel te kunnen reageren als onze hulp als brandweer ingeroepen wordt, moeten de brandweermensen goed getraind en opgeleid zijn en het materieel gebruiksklaar. Om als brandweer doeltreffend te kunnen reageren op uiteenlopende incidenten is grondige kennis van het verzorgingsgebied nodig. Een belangrijk punt hierbij is de bereikbaarheid van bluswatervoorzieningen, zoals brandkranen, maar ook andere voorzieningen die als bluswater gebruikt kunnen worden.. Ook de beste en snelste manier om (bijzondere) gebouwen te betreden, dient goed te worden voorbereid. Er is immers weinig tijd om dingen uit te zoeken als het brandt. Dit soort zaken wordt dan ook uitgewerkt op overzichtelijke kaarten, zogenaamde bereikbaarheidskaarten. Daarnaast is het voorlichting geven aan inwoners en bedrijven hier ook een onderdeel van. Dat is ook een van de redenen om betrokken te zijn bij de werkgroep “keurmerk veilig ondernemen”.

Misdaad in Kaart

Op Misdaad in Kaart kunt u zelf zien of en waar er de afgelopen drie maanden in uw omgeving is ingebroken. Pogingen en inbraken worden getoond. De kaart wordt maandag tot en met vrijdag dagelijks voor 8.30 uur bijgewerkt. Om de privacy van gedupeerden te waarborgen, worden inbraken getoond in stippen op de kaart. De stip, met daarin het aantal inbraken, staat exact in het midden van een viercijferig postcodegebied. De stip komt dus niet overeen met een specifieke woning. Na een klik op het bolletje in een postcodegebied verschijnt een venster. De datum die hierin staat, is de datum waarop de politie kennisnam van de inbraak. U vindt de cijfers via de Misdaad in Kaart-pagina of via de Mijn buurt-pagina. Op de Mijn buurt-pagina vindt u naast de misdaadcijfers ook informatie over de wijkagent, het wijkbureau, gezocht- en vermist berichten en het lokale nieuws.


Wat kan ik zelf doen om de kans op een inbraak te verkleinen?
Inbrekers gebruiken verschillende methoden om in te breken. Over het algemeen willen ze binnen enkele minuten in een woning zijn. Lukt dit niet, dat zullen ze al snel een ander huis kiezen. Extra sloten, anti-inbraakstrips en andere maatregelen maken het een inbreker flink lastig. Als inbrekers met het openmaken van deuren of ramen bezig zijn doen ze dit het liefst in het donker of op een beschutte plek. Gesnoeide begroeiing en goede buitenverlichting maken uw huis een stuk onaantrekkelijker voor inbrekers.
Lees hier meer preventietips over woninginbraak.

Voorkom drugs gerelateerde activiteiten in uw bedrijfspand
Wanneer u een bedrijfsruimte verhuurt, wees dan alert op wie uw huurder wordt. U
kunt slachtoffer worden van personen die uw bedrijfspand misbruiken voor de productie en/of opslag van drugs. Een actueel fenomeen binnen bijvoorbeeld de hennepteelt is het huren van leegstaande panden op bedrijfsterreinen. Als pandeigenaar wilt u graag zo snel mogelijk een huurder. Criminelen springen op die behoefte in, huren uw bedrijfspand onder valse voorwendselen en laten u met de schade zitten.

Uw risico’s
Verhuurt u (een deel van) uw bedrijfspand? Weest u dan bewust van de risico’s. Teelt de huurder bijvoorbeeld hennep in uw pand, dan kunt u daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Ook als u nergens vanaf wist. Een hennepplantage in een bedrijfspand zorgt voor aanzienlijk schade die tot in de tienduizenden euro’s kan oplopen. Denk aan doorgebroken (draag)muren, gaten in het dak, waterschade en brandschade. Daarnaast is het mogelijk dat u opdraait voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit en het opruimen van de kwekerij.

Daarnaast kan de gemeente bij de vondst van een handelshoeveelheid soft- en/of harddrugs overgaan tot tijdelijke sluiting van uw pand op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid).
 

Voorkomen:

Tips voor herkenning

Melden
Mede dankzij (anonieme) meldingen uit de buurt worden door de politie onder andere hennepkwekerijen geconstateerd. Treft u drugs gerelateerde activiteiten aan, of hebt u het vermoeden hiervan? Neem dan contact op met de politie, telefoonnummer 0900-8844.

 

Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

 


Kempenbaan

Het laatste nieuws omtrent de werkzaamheden aan de Kempenbaan kunt u lezen via www.kempenbaanveldhoven.nl

Indien zich calamiteiten voordoen die direct
gevaar opleveren kunt u contact opnemen met het calamiteitennummer: 06-52803155.
Overige klachten kunt u kenbaar maken via het Klanten Contact Centrum 14040.
 

SBBR

 

SBBR en het belang hiervan
De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Run is opgericht in 1995 en is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Veldhoven, politie en uiteraard het bedrijfsleven. Doel is het terugdringen van de criminaliteit op het uitgestrekte bedrijventerrein in zuidelijk Veldhoven. Kernactiviteit van SBBR is het tegen gaan van criminaliteit en anticiperen op afwijkende situaties. Dit wordt gedaan door de inzet van een mobiele surveillance eenheid van een beveiligingsbedrijf. Hiervoor is Securitas gecontracteerd. Naast de surveillance wordt ook assistentie verleend bij alarmmeldingen bij deelnemers indien dit is overeengekomen. In de uren dat de surveillance haar controles uitvoert op het bedrijventerrein wordt ook melding gemaakt van zaken in het kader van schoon, heel en veilig en individuele controles bij de deelnemers. De samenwerking met de politie, de snelle alarmopvolging en de toegenomen alertheid van de politie dragen eveneens bij aan een verhoging van de veiligheid. Preventie is een andere voorname activiteit waarbij steeds het streven is om door een samenhangend pakket maatregelen, de veiligheid op het bedrijventerrein waar mogelijk te verbeteren. Zo wordt momenteel onderzocht of een optimalere toepassing mogelijk is van technische hulpmiddelen (camera’s).
Sinds de intensieve samenwerking tussen betrokken veiligheidspartners is het een stuk veiliger geworden in het totale beveiligingsgebied: De Run 1000 - 9000, Heiberg, Locht en grote delen van Dorpstraat en Provincialeweg.
Wij blijven uiteraard werken aan het vergroten van uw veiligheid! Maar dat kunnen we niet alleen.
Wij vragen u hierbij zich ook aan te sluiten bij de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein de Run. Want hierdoor kunnen ook de kosten van een lidmaatschap voor uw collega ondernemer laag gehouden worden.

SAMENWERKEN aan VEILIGHEID WERKT!!!

Aanmelden
Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot adviseur Kenny van Leur van de firma Securitas.

Securitas Beveiliging
Dhr. K. van Leur
Mobiel: 06 51 91 66 97
Email (direct): kenny.van.leur@securitas.nl
Ontzorgen en het gevoel van Veiligheid waarborgen is onze doelstelling !