Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Over ons

Meerwaarde door het collectief

Als voorzitter van het Veldhovens Ondernemers Contact (VOC) realiseer ik me als geen ander hoe belangrijk het is om ondernemers te ontmoeten die aan een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling willen geven. Dat zeggend stel ik vast dat ik binnen het VOC wat dat betreft zeker geen reden heb om te klagen. Meerdere onder-nemers binnen onze vereniging steken met plezier hun handen uit de mouwen. Zij delen de mening dat de kwaliteit van onze industrieterreinen en onze gemeente niet verbetert door naar anderen te wijzen. Meedenken vanuit een positieve grondhouding en meewerken om aan onze gezamenlijke ambities invulling te geven, zijn zaken waar het in Veldhoven bepaald niet aan schort.

Wat willen we als ondernemersvereniging?

We vinden het belangrijk om elkaar als Veldhovense ondernemers te leren kennen. Daarnaast maken we ons sterk voor collectieve belangenbehartiging: we moeten goed bereikbaar zijn (zowel fysiek als visueel) en onze terreinen moeten schoon, heel en veilig zijn. Niet op de laatste plaats komen VOC-leden ook nog in aanmerking voor benefits.

Zoals gezegd, naar anderen wijzen is niet onze werkwijze. We pakken onze verantwoordelijkheid op en werken samen met partners om zo efficiënt mogelijk onze doelstellingen te realiseren. Voor parkmanagement is de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, een natuurlijke partner. We werken dan ook intensief samen om draagvlak te creëren dat de basis is voor onze ambities (zonder draagvlak strandt immers elk initiatief) en zodoende het vestigingsklimaat duurzaam te verbeteren. Dankzij de inzet van velen durf ik de stelling aan dat we goed op weg zijn in Veldhoven en we gaan dan ook graag door op de ingeslagen weg.

Tom Jeltema
voorzitter VOC