Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Over ons

Gezamenlijke inzet voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Voor de gemeente Veldhoven is een aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat van groot belang. Niet alleen voor de werkgelegenheid maar ook voor een gezond werk-, woon- en leefklimaat. We werken daarom graag goed samen met ondernemers. Ook de samenwerking tussen ondernemers onderling is daarvoor essentieel. We steken als gemeente dan ook veel energie in de samenwerking met ondernemers, met respect voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. We gaan ervan uit dat we samen eventuele drempels wegnemen, gemeente en ondernemers hebben elkaar immers nodig.

 

De laatste jaren heeft de onderlinge samenwerking een enorme vlucht genomen.

Met het Masterplan De Run hebben wij als gemeente in samenwerking met de ondernemers een concreet product ontwikkeld voor de herstructurering en verdere ontwikkeling van De Run. Verbetering van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid zijn daarin belangrijke randvoorwaarden. In regionaal verband hebben we gezamenlijk subsidies voor de ontwikkeling van de A2 zone (Brainport Avenue), de Veldhovense projecten Runport A2 (De Run 1000/2000), aansluiting A67 en de herinrichting van de Kempenbaan binnengehaald.

Succes komt niet zomaar aanwaaien. Dat geldt zowel voor gemeente als voor ondernemers. Daarom blijven wij ons optimaal inzetten, samen met het bedrijfsleven. Ik heb er alle vertrouwen in dat we, door een constructieve en open samenwerking, ook in de toekomst volop mogelijkheden en kansen tegen zullen komen om samen te werken aan de kwaliteit van het vestigingsklimaat in onze gemeente.


Wethouder Economische Zaken
Gemeente Veldhoven