Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Belangenbehartiging

KVO verslagen

Veiligheid

Keurmerk Veilig Ondernemen, de handen ineen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een werkwijze voor gezamenlijke veiligheidsmaatregelen in de openbare ruimte. Uitgangspunt is duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer, milieudiensten en andere betrokken organisaties (MKB-Nederland).

Het doel is een veilig bedrijventerrein!

Veldhoven mag zich met trots de eerste gemeente in Nederland noemen welke het Keurmerk voor zowel bedrijventerreinen als het winkelgebied heeft behaald. Ook voor de nieuwe bedrijventerreinen Habraken en Zandven zal het KVO-traject opgestart worden.

De voordelen van het KVO-convenant is de continue samenwerking tussen alle betrokken partijen, de korte lijnen bij calamiteiten, het kunnen aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid en de premiekortingen op de verzekeringen.

Tevens wordt er regelmatig een schouw uitgevoerd op de bedrijventerreinen om ongewenste situaties vast te leggen. De gezamenlijke partners zijn allen aanwezig en dragen hun eigen verantwoordelijkheid bij het oplossen van de vastgestelde probleemsituaties.

Geconcludeerd kan worden dat sinds het behalen van het Keurmerk er minder ongewenste situaties zich hebben voorgedaan op de bedrijventerreinen en hiervoor blijft het VOC zich sterk maken.

Veiligheidsplan, innovatieve methodes toetsen op haalbaarheid

Het VOC heeft in 2009 een vraagbundelingsonderzoek gehouden onder andere om de gemeenschappelijke behoeften op het gebied van veiligheid in kaart te brengen.
Er is onderzocht waar de ondernemers zelf al in hebben geïnvesteerd op het gebied van beveiliging; zoals dubbel glas, hang- en sluitwerk, verlichting, hekwerken, alarmopvolging e.d.
Dit onderzoek dient als basis voor een studie voor een haalbaar, aanvullend veiligheidsplan waarin de risicoprofielen van, en cameramogelijkheden voor De Run in beeld worden gebracht, inclusief een sluitende businesscase.

Portefeuillehouder: Kees Olislagers