Veldhovens Ondernemers Contact

verbinden, verbazen, verbeteren, verrassen, vertrouwen

ondernemen, ontmoeten, ondersteunen, ontwikkelen, overtuigen

creëren, combineren, connecten, creatief, coöperatief

HÉT ZAKELIJK NETWERK VAN VELDHOVEN!

Het VOC bestaat inmiddels ruim 40 jaar en is niet meer weg te denken uit de sociaaleconomische netwerken van Veldhoven. De ondernemersclub groeit gestaag, waarvan het aantal jongere ondernemers steeds duidelijker aanwezig is.

Het elkaar ontmoeten in de meest ruime zin van het woord staat centraal in alle activiteiten die door het jaar heen georganiseerd worden. Interessante bedrijfsbezoeken, waarbij de ondernemer zijn “trots” deelt door gepassioneerd zijn keuzes toe te lichten; bijeenkomsten met het accent op kennisoverdracht; een jaarlijks terugkerende studiereis; sportieve evenementen en inspirerende sprekers. Het zijn voorbeelden van goed bezochte bijeenkomsten waarin de basis gelegd wordt voor hechte zakelijke relaties en -verbanden.

Het is fijn om tijdens deze bijeenkomsten te zoeken naar oplossingen voor gezamenlijke problemen, maar daarnaast is het ook fijn om elkaar als ondernemers op een informele manier te leren kennen. Hoe korter de lijntjes, des te meer we samen kunnen bereiken. Het grootste streven is bij deze bijeenkomsten dan ook dat nieuwe ondernemers zich zo snel mogelijk welkom voelen. Het VOC biedt tenslotte een “thuis” voor alle Veldhovense ondernemers.